Meini Prawf Tai Teg

  • Os yw'ch incwm o dan £16,000 neu os ydych mewn perygl o fod yn ddigartref, cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol i gael gwybodaeth a chyngor am eich opsiynau tai.
  • Gweler y meini prawf isod ar gyfer rhent a/neu gynlluniau i brynu eiddo.
  • Meini prawf a nodir isod i'w ddarllen ar y cyd â gwybodaeth a nodir o dan y tab cynllun.

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Rydym yn ystyried yr isod fel incwm

Rhent Canolraddol

Rhentu i’w Brynu

Rhan Ecwiti/Eiddo A106 Ar Ddisgownt / Rhan Berchnogaeth

Prynu Cartref

Hunan Adeiladu

Gwybodaeth berthansol Arall

Apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod eich cais

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English